Persoonlijk lening Cetelem: Wat dient u te weten?

Het is perfect mogelijk om uw persoonlijke lening bij Cetelem volledig online te kiezen, af te sluiten en te ondertekenen. Cetelem heeft een 100% papierloze aanvraagprocedure ontwikkeld die u toelaat om het contract elektronisch te ondertekenen via uw smartphone. Zodra de lening is aanvaard, wordt het geld binnen 24 tot 72 uur aan de kredietnemer uitbetaald.

Cetelem

GRATIS: Vergelijk de persoonlijke lening van Cetelem met de concurrenten en krijg de beste rentevoet

Twijfelt u om een persoonlijke lening bij Cetelem af te sluiten? Dit is wat u moet weten voordat u een lening op afbetaling afsluit!

De persoonlijke lening: een lening zonder gebruiksbewijs

De persoonlijke lening Cetelem, of lening op afbetaling, behoort tot de familie van de leningen zonder gebruiksbewijs. Dit is dus een lening waarbij de kredietnemer niet verplicht is uit te leggen hoe hij of zij het geleende bedrag zal gebruiken. Dit houdt in dat hij geen raming of factuur naar de bank hoeft te sturen om de fondsen vrij te geven. Zodra de kredietaanvraag is aanvaard, wordt het bedrag rechtstreeks op de bankrekening gestort. Maar let op, een krediet zonder gebruiksbewijs betekent niet dat u geen documenten naar de bank hoeft te sturen.

Welke documenten zijn nodig om een persoonlijke lening bij Cetelem af te sluiten?

Bepaalde documenten zijn vereist voor de validatie van uw aanvraag voor een Cetelem persoonlijke lening. Eerst en vooral moet u uw identiteit en leeftijd bewijzen. Alleen volwassenen kunnen een lening krijgen en Cetelem persoonlijke leningen worden alleen verstrekt aan Belgische en Luxemburgse inwoners. U mag ook niet ingeschreven zijn in de Centrale voor Kredieten van de Nationale Bank van België (NBB). Ten slotte moet u uw aflossingscapaciteit garanderen: dit criterium is van essentieel belang. Indien uw leencapaciteit ontoereikend is, is de kans groot dat uw aanvraag voor een Cetelem persoonlijke lening zal worden geweigerd!  De leningsorganisaties komen over het algemeen een verhouding van 33% van de schuldenlast ten opzichte van een jaarinkomen overeen. Maar als het inkomen van de lener onregelmatig is, kan dit percentage worden verlaagd tot 25%!

Welk bedrag kan je lenen met de lening op afbetaling van Cetelem?

U kunt beschikken over een bedrag van 1.200 euro tot 75.000 euro. Afhankelijk van het geleende bedrag variëren de voorgestelde aflossingstermijnen van 12 tot 72 maanden. Het JKP (Jaarlijks Kosten Percentage) varieert ook naargelang het kapitaal, van 4,99% tot 12,50%.

Krediet (€)Duur (maanden)JKP (%)Maandelijkse aflossing (€)
1.2001212,50106,52
2000249,9993,99
3000309,99112,82
4000369,99128,24
5000365,99151,72
10000484, 99229,74
20000484,99459,49
25000484,99574,36
30000484,99689,24

Andere voorbeelden zijn representatief voor de persoonlijke lening van Cetelem:

  • Voor een lening van 1.500 euro over 24 maanden bedraagt de maandelijkse betaling 70,49 euro per maand. Het toegepaste JKP zal 12,50% zijn. U zult dus in totaal 1.691,76 euro moeten terugbetalen.
  • Voor een lening van 5.000 euro over 36 maanden bedraagt de maandelijkse betaling 151,72 euro. Het JKP zal 5,99% zijn. U zult dus in totaal 5.461,92 euro moeten terugbetalen.
  • En tenslotte, voor een lening van 15.000 euro over 48 maanden, bedraagt de maandelijkse betaling 344,62 euro. Het JKP zal 4,99% zijn. U zult dus in totaal 16.541,76 euro moeten terugbetalen.

Vergeet niet, alvorens voor deze lening te kiezen, de bestaande persoonlijke lening aanbiedingen op de markt te vergelijken. Sommige leningen op afbetaling hebben namelijk een voordeliger JKP, afhankelijk van het bedrag dat u wilt lenen!

Cetelem Simulatie
Voorbeeld van een Cetelem persoonlijke lening aanvraag; onmiddellijk resultaat

Wat zijn de eigenschappen van dit krediet?

Het is perfect mogelijk om uw persoonlijke lening bij Cetelem volledig online te kiezen, af te sluiten en te ondertekenen. Cetelem heeft een 100% papierloze aanvraagprocedure ontwikkeld die u toelaat om uw contract elektronisch te ondertekenen via uw smartphone. Zodra de lening is aanvaard, wordt het geld binnen 24 tot 72 uur op uw rekening gestort.

Kan ik mijn persoonlijke lening bij Cetelem vervroegd aflossen?

Het is heel goed mogelijk uw lening in België vervroegd, geheel of gedeeltelijk, terug te betalen. U zult Cetelem echter een vervangingsvergoeding moeten betalen. De wet verschilt echter indien u uw contract vóór of na 2010 heeft afgesloten.

Voor een lening die vóór 2010 is aangegaan, is het geleende bedrag bepalend voor de hoogte van de vergoeding. Indien het krediet minder dan € 7.500 bedraagt, mag de vergoeding niet meer bedragen dan twee maanden van de totale kosten van het krediet. Als de lening gelijk is aan of groter is dan 7.500 euro, mag zij niet langer duren dan drie maanden.

Voor een na 2010 gesloten contract zal de periode tussen de vervroegde aflossing en het einde van het contract in aanmerking worden genomen om de vervangingsvergoeding te bepalen. Indien de periode langer is dan 1 jaar, kan de vergoeding niet meer bedragen dan 1% van het terugbetaalde bedrag in kapitaal. Indien de looptijd korter is dan 1 jaar, bedraagt de herbeleggingsvergoeding maximaal 0,5%. Als u slechts een deel van de lening vervroegd aflost, wordt de herbeleggingsvergoeding berekend over het kapitaal dat u aflost. Als u nog vragen hebt, neem dan contact op met een Cetelem adviseur of kom meer te weten bij de FOD Economie.

Persoonlijke lening Cetelem: tarieven, JKP, bedragen en termijnen

Bedrag/Looptijd12
maanden
24
maanden
36
maanden
48
maanden
60
maanden
72
maanden
84
maanden
96
maanden
108
maanden
120
maanden
€ 250015,00%15,00%--------
€ 500010,99%10,99%10,99%-------
€ 75008,99%8,99%8,99%-------
€ 100008,99%8,99%8,99%8,99%------
€ 125008,99%8,99%8,99%8,99%8,99%-----
€ 150008,99%8,99%8,99%8,99%8,99%-----
€ 175008,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%---
€ 200008,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%---
€ 225008,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%
€ 250008,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%
€ 275008,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%
€ 300008,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%8,99%