U bent aan het nadenken om een persoonlijke lening af te sluiten, maar u weet niet welk soort krediet u moet kiezen? De persoonlijke lening zonder bestemming kan de meest geschikte oplossing zijn, afhankelijk van uw verwachtingen en uw budget. We zetten alles even op een rijtje voor u.

Wat zijn de verschillen tussen een persoonlijke lening zonder bestemming en een persoonlijke lening zonder doeleinden?

Er is geen verschil, het is namelijk dezelfde soort lening. Vaak wordt het gewoonweg ook een lening op afbetaling genoemd. Voor de persoonlijke lening zonder gebruiksbewijs of zonder bestemming is geen raming of factuur nodig om het geleende kapitaal vrij te maken. Het ontbreken van toelichtende stukken heeft echter tot gevolg dat de persoonlijke lening vaak een zeer hoge rentevoet heeft. Vergeet dus niet de verschillende leningen op afbetaling op de markt te vergelijken alvorens uw keuze te maken.

Persoonlijke lening zonder bestemming: het beste krediet?

Dat hangt af van uw behoeften. Met de persoonlijke lening kunt u snel en gemakkelijk een bedrag van een paar honderd tot enkele tienduizenden euro’s lenen.

De administratieve formaliteiten in verband met de lening zijn immers tot het strikte minimum beperkt, zoals blijkt uit de website van economie.fgov.be.

De kredietnemer moet aan de kredietgever bewijzen dat hij meerderjarig is op het ogenblik van de ondertekening van het contract, dat hij in België of Luxemburg gedomicilieerd is en dat hij correct is ingeschreven in de Centrale voor Kredieten van de Nationale Bank van België (NBB). Hij moet ook zijn solvabiliteit garanderen en bewijzen dat hij voldoende capaciteit heeft om het geleende bedrag terug te betalen. Ter herinnering: over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de totale maandelijks af te lossen schulden niet meer dan 33% van het totale beschikbare inkomen mogen bedragen.

Ook als u gepensioneerd of tijdelijk werkloos bent, kunt u zonder enig bewijs een persoonlijke lening aanvragen. Er is echter één voorwaarde: u moet bewijzen dat u een regelmatig inkomen hebt.

Bovendien wordt het geleende kapitaal, zodra de aanvraag is gevalideerd, vaak binnen 24 tot 48 uur vrijgegeven op uw rekening.

Ten slotte, aangezien er geen enkel bewijs van het gebruik van het geleende bedrag nodig is, bent u vrij om dit kapitaal naar eigen goeddunken te besteden.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat de bank mijn aanvraag voor een persoonlijke lening zonder bestemming zal aanvaarden?

Persoonlijke lening zonder rechtvaardiging

Veel bankorganisaties en kredietverstrekkers bieden persoonlijke leningen zonder bestemming aan. Maar voor allen onder hen geldt dat de toekomstige lener zijn goede financiële gezondheid moet aantonen om beschermd te zijn tegen wanbetaling.

Alvorens een lening op afbetaling af te sluiten moet u over alle noodzakelijke documenten beschikken. Welke zijn deze? Een geldige identiteitskaart, een recent bewijs van domicilie, uw laatste belastingaangifte, uw laatste loonfiches, een officieel bewijs dat uw situatie geregulariseerd is indien u in opspraak bent geweest of zelfs ingeschreven bent bij de Centrale voor Kredieten van de NBB. Zelfstandigen kunnen worden gevraagd naar hun laatste aanmaningen.

Waarom kan een persoonlijke lening zonder bestemming geweigerd worden?

Is uw aanvraag voor een persoonlijke lening zonder bestemming (oftewel de persoonlijke lening zonder gebruiksbewijs) afgewezen?

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen:

– Uw aanvraagdossier tot lenen is onvolledig;

– U bent ingeschreven op de zwarte lijst van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank wegens één of meer wanbetalingen;

– Uw situatie is minder dan één jaar geleden geregulariseerd  geweest bij de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank. U moet wel weten dat sommige kredietinstellingen dit type kredietnemersprofiel alsnog aanvaarden;

Persoonlijke lening zonder rechtvaardiging

– U bent het voorwerp van bemiddeling en/of een collectieve schuldenregeling;

– U heeft niet genoeg geld om van te leven;

– Uw verschillende bronnen van inkomsten zijn niet betrouwbaar of toereikend genoeg bevonden;

– U heeft te veel schulden en uitstaande leningen;

– Uw leeftijd: de leeftijd van de kredietnemer kan inderdaad een reden tot weigering zijn. U moet ouder dan 18 jaar zijn;

– Uw project kan niet worden gefinancierd met een persoonlijke lening zonder bestemming.

Hoe werkt een persoonlijke lening zonder bestemming: alles wat u moet weten

Het niet moeten verantwoorden van het gebruik van het geleende geld is niet het enige voordeel van een lening op afbetaling zonder gebruiksbewijs. De kredietnemers stellen het ook op prijs dat de maandelijkse aflossingen, de rentevoet en de looptijd van de lening vast zijn.

Bij de ondertekening van het contract is de kredietinstelling verplicht een aflossingstabel te verstrekken, die een zekere budgettaire zichtbaarheid biedt. Aangezien dit type lening bovendien over ten minste 12 maanden wordt gespreid, kan de kredietnemer zich organiseren en zijn uitgaven voorzien.

Hoewel sommige banken de mogelijkheid bieden de aflossingsschema’s aan te passen om uitzonderlijke redenen die in het contract zijn vermeld, weigeren veel kredietinstellingen echter tijdens de looptijd van de lening om wijzigingen aan te brengen. Anderzijds heeft de persoonlijke lening zonder bestemming vaak een hoge rentevoet of JKP (Jaarlijkse Kosten Percentage). Aarzel dus niet om de aanbiedingen van de verschillende banken te vergelijken om zo de voor u voordeligste rentevoet te vinden. U verkrijgt op die manier dan het beste tarief.

Is een schuldsaldoverzekering verplicht?

Dit is de overlijdensverzekering die het bedrag van het toegekende krediet verzekert. De schuldsaldoverzekering vergoedt de financiële instelling die het krediet heeft toegekend.  Indien de kredietnemer in gebreke blijft, is het de verzekering die zal tussenkomen. Hoewel deze verzekering niet verplicht is in het kader van een persoonlijke lening zonder bestemming, wordt zij toch aanbevolen. Het voorkomt immers dat de nabestaanden het krediet moeten vereffenen, indien de kredietnemer zou overlijden. Sommige verzekeringen omvatten ook garanties die het inkomensverlies bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid verlichten. Bijgevolg is dit een echte zekerheid voor u en uw gezin.

Is vervroegde aflossing van de persoonlijke lening zonder bestemming mogelijk?

Komt er extra geld binnen en wilt u uw huidige krediet opheffen? Dit is natuurlijk mogelijk. Maar let op, de banken hebben het recht om extra kosten te eisen, de zogenaamde vervangingskosten. Deze bedragen zijn bij wet vastgesteld.