De lening op afbetaling zonder rechtvaardiging of beperkt krediet? Wat zijn de verschillen? Welke is het voordeligst? We maken de balans op.

De lening op afbetaling is een consumentenkrediet

De lening op afbetaling behoort tot de familie der consumentenkredieten. Het gaat dus om een lening die wordt verstrekt aan een Belgische consument, d.w.z. een natuurlijke persoon met een woonplaats in België (of Luxemburg).

Dit type lening is bestemd voor privégebruik en wordt gebruikt voor de aankoop van een roerend goed (een auto, een computer enz.), voor de financiering van een dienst (een reis, een huwelijk, een studie, enz….) of voor privé-behoeften (betaling van rekeningen, belastingen enz.).

Het kan dus niet worden gebruikt voor beroepsdoeleinden of om onroerend goed te kopen.

Wat zijn de verschillen tussen leningen op afbetaling zonder rechtvaardiging en persoonlijke leningen?

De lening op afbetaling zonder gebruiksbewijs en de persoonlijke lening zonder rechtvaardiging zijn hetzelfde. Het is een consumentenkrediet “zonder welomschreven doel”. Het wordt ook wel een “all purpose” lening genoemd. Met andere woorden, het doel moet niet per se gedefinieerd worden.

Deze type lening verschilt van leningen op afbetaling, die wél een specifiek financieringsdoel hebben. Bovendien noemen de verschillende leningsorganisaties ze naar gelang het gebruik waarvoor het geleende bedrag zal worden gebruikt. Zo vindt u een overvloed aan commerciële benamingen, zoals “autolening”, “motorlening”, “vakantielening”, “studentenlening”, enz.

Lening op afbetaling

De goedkoopste leningen op afbetaling*

*Resultaten verkregen voor een simulatie van een lening op afbetaling van 12000 euro in 42 maanden, gebruik de simulator voor resultaten die aan uw behoeften voldoen

De lening op afbetaling : een krediet zonder rechtvaardiging

In het geval van een lening op afbetaling zonder rechtvaardiging is het doel van de lening geen voorwaarde om het bedrag te kunnen lenen.

De kredietgever zal geen enkel document eisen om het gebruik van het geleende kapitaal te bewijzen, noch om de persoonlijke lening toe te kennen, noch om de fondsen uit te betalen. U kunt het bedrag naar eigen goeddunken gebruiken in één of meerdere termijnen! U moet ook weten dat u met dit soort persoonlijke lening een bedrag van een paar honderd tot enkele tienduizenden euro’s kunt lenen. Dankzij sommige leningen op afbetaling kunt u tot 75.000 euro lenen zonder enig gebruiksbewijs, zoals de lening op afbetaling van de Beobank.

De lening op afbetaling: een éénmalig krediet

In tegenstelling tot de lening op afbetaling zonder gebruiksbewijs, is dit type van persoonlijke lening bestemd voor een specifiek doel. In het geval van een “auto”-lening, wordt deze gebruikt om een auto te kopen. In het geval van een lening voor een renovatie aan uw huis zal deze enkel dienen om renovatiewerkzaamheden te financieren. Voor de vrijgave van het geleende bedrag is een factuur of een kostenraming vereist. Het geleende bedrag zal strikt moeten overeenstemmen met de prijs van het goed of de dienst. Indien de aankoop, om welke reden dan ook, niet plaatsvindt, wordt de desbetreffende lening op afbetaling automatisch geannuleerd. U heeft bijvoorbeeld een renovatielening afgesloten, maar het renovatiebedrijf voert de werken niet uit? Uw lening wordt dan geannuleerd, en u hoeft niets te betalen aan de geldschieter.

Hoe een lening op afbetaling afsluiten?

Het voordeel van de lening op afbetaling is dat er geen belangrijke formaliteiten voor nodig zijn. U kunt zelfs alles online doen, van de simulatie tot de ondertekening van het contract!

Niettemin moeten bepaalde gegevens worden verstrekt.

De kredietnemer moet garanderen dat hij of zij meerderjarig is op het ogenblik van de ondertekening van het contract, dat hij of zij een Belgische of Luxemburgse inwoner is en dat hij of zij correct is ingeschreven in de Centrale voor Kredieten van de Nationale Bank van België (NBB).

Hij moet er ook voor zorgen dat hij solvabel is en dat hij voldoende vermogen heeft om het geleende bedrag terug te betalen. Door de band kennen banken alleen een lening toe wanneer de totale maandelijks af te lossen schulden lager dan of gelijk zijn aan 33% van het beschikbare inkomen.

Sommige banken stemmen er echter mee in een krediet zonder rechtvaardiging toe te kennen aan een gepensioneerde of werkloze, op voorwaarde dat deze een regelmatig en toereikend inkomen kan aantonen.

Zodra de aanvraag voor een lening op afbetaling zonder gebruiksbewijs is gevalideerd, kan het geleende kapitaal snel worden vrijgegeven, soms al binnen 24 tot 48 uur!

Vergelijk alle kredieten en bespaar geld

Vergeet niet de verschillende aanbiedingen van leningen op afbetaling te vergelijken alvorens uw keuze te maken. Dit type lening is namelijk één van de duurste. De gebruiksflexibiliteit wordt gecompenseerd door een JKP die vaak hoger is dan voor een toegewezen persoonlijke lening. Met behulp van een kredietsimulator kunt u echter de verschillende toegepaste JKP’s vergelijken en het voordeligste vinden.

Vind het beste tarief voor uw lening op afbetaling

Het JKP of jaarlijks kostenpercentage, omvat alle kosten in verband met de lening op afbetaling. Het is een onmisbare index voor het vergelijken van de verschillende leningen zonder betalingsbewijs. Uitgedrukt als een jaarlijks percentage van het totale bedrag van de lening, houdt het rekening met de debetrentevoet, de beheerskosten, de verzekeringskosten indien deze bestaan, enz. Het omvat dus alle kosten die naast het geleende bedrag moeten worden betaald. Het is gebaseerd op een identieke berekeningsformule voor alle kredietverstrekkers, om de vergelijking tussen de verschillende aanbiedingen te vergemakkelijken. De kredietorganisaties zijn verplicht dit op een duidelijke en leesbare manier op hun kredietofferte te vermelden.

JKP en debetrentevoet, wat moet u weten?

Het JKP is een algemeen tarief. In de berekening wordt de debetrentevoet opgenomen, die wordt verhoogd met alle aan de lening verbonden kosten.

De debetrentevoet is de rentevoet die voor een lening op afbetaling is vastgesteld. Het wordt gebruikt om de maandelijkse aflossingstermijn te berekenen. Het omvat dus alleen de kosten van de lening, zonder de bijkomende kosten. Hoewel de debetrentevoet uiteraard een belangrijk element is, volstaat dit niet om verschillende kredietaanbiedingen te vergelijken.