Is het mogelijk om binnen 24 uur een snel krediet te verkrijgen? Het antwoord is ja! Wij leggen uit hoe u dit moet doen en wat u moet weten over dit soort krediet.

Wat is een snel krediet?

Met een snel krediet heeft u de oplossing voor onverwachte financiële gebeurtenissen. Een auto die moet worden gerepareerd, een wasmachine die moet worden vervangen, een verbouwing die moet worden voltooid, een energierekening die hoger uitvalt dan verwacht… Met het 24-uurs krediet of snel krediet kunt u de risico’s van het leven het hoofd bieden wanneer u niet over voldoende spaargeld beschikt. Meestal gaat het om een kleine persoonlijke lening want logischerwijze kunnen de banken op zo’n korte termijn geen groot kapitaal vrijmaken.

Deze financiële oplossing is toegankelijk voor alle Belgische en Luxemburgse inwoners. Het enige dat vereist is, is dat het dossier voor het snel krediet voldoet aan de vereiste voorwaarden van de persoonlijke lening.

Wist u dat? Indien u één of meerdere uitstaande schulden heeft die bij de CKP (de centrale voor kredieten aan particulieren) geregistreerd zijn voor een totaalbedrag van meer dan 1.000 euro op een consumentenkrediet, dan zal geen enkele financiële instelling u nog een persoonlijke lening mogen aanbieden.

Snel krediet

Het goedkoopste snel krediet*

*Resultaten verkregen voor een simulatie van een lening van 4000 euro in 36 maanden, gebruik de simulator voor resultaten die aan uw behoeften voldoen

Hoe kan ik binnen de 24 uur een krediet verkrijgen?

Voor het verkrijgen van een snel krediet kan een kredietnemer zich wenden tot een bank, een makelaar in persoonlijke leningen of gespecialiseerde kredietorganisaties. BVK (Beroepsvereniging van het krediet) geeft een overzicht van de verschillende soorten kredietverstrekkers.

Vandaag de dag zijn er veel aanbiedingen online beschikbaar. De stappen zijn eenvoudig te nemen en voor iedereen toegankelijk. Maar wees niet te overhaastig! U zou er verkeerd aan doen een persoonlijke lening af te sluiten zonder de verschillende aanbiedingen eerst te vergelijken, zelfs als het om een kleine lening gaat.

Het 24-uurs kredietaanbod verschilt immers van kredietinstelling tot kredietinstelling. Als sommige voordelig zijn, vragen anderen een hogere JKP. Vergelijken loont dus!

De persoonlijke lening, een snel krediet

Als u op zoek bent naar een snel krediet, denk dan aan de persoonlijke lening. De lening op afbetaling stelt u in staat een lening aan te vragen zonder een betalingsbewijs te hoeven overleggen. Met andere woorden, u hoeft het gebruik van het geleende kapitaal niet te verantwoorden. Praktisch betekent dat dit de oplossing is als u snel over een som geld moet beschikken. Bovendien zal, zodra de aanvraag  tot lening is aanvaard, deze binnen 24 tot 48 uur aan uw bank ter beschikking worden gesteld. Dit is uiteraard afhankelijk van de financiële instelling.

Welke documenten zijn nodig om een snelle lening af te sluiten?

De formaliteiten en de betaling van het geleende kapitaal zijn vereenvoudigd in het geval van een persoonlijke lening. Niettemin moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om een snel krediet te kunnen verkrijgen. De kredietnemer moet niet alleen in België of Luxemburg wonen, maar ook meerderjarig zijn. Hij moet ook zijn solvabiliteit kunnen bewijzen. Bereid u voor en zoek uw laatste loonstrookjes en laatste belastingformulier op! Om in aanmerking te komen voor een snel krediet, mag u eveneens niet ingeschreven zijn in de Centrale voor Kredieten van de Nationale Bank van België (NBB).

Werknemer zijn en het snel krediet: welke documenten moeten worden voorgelegd?

Dit zijn de meest gevraagde documenten door de kredietverstrekkers aan de werknemers die een snel krediet wensen aan te gaan:

 • Een fotokopie van beide zijden van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort)
 • Een bankafschrift (IBAN & BIC)
 • De laatste drie loonstrookjes
 • Bewijs van adres minder dan 3 maanden oud op uw naam (energie- of waterrekening)
 • Een fotokopie van uw laatste bankafschrift. Dit zal u toelaten uw bijkomende bronnen van inkomsten te bewijzen

In sommige gevallen moet u ook afschriften kunnen verstrekken van lopende leningen en dergelijke.

Zelfstandigen en het snel krediet: welke documenten moeten worden voorgelegd?

Dit zijn de meest gevraagde documenten door de kredietverstrekkers aan zelfstandigen die een snel krediet wensen aan te gaan:

 • Een fotokopie van beide zijden van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort)
 • Een bankafschrift (IBAN & BIC)
 • De laatste drie loonstrookjes
 • Bewijs van adres minder dan 3 maanden oud op uw naam (energie- of waterrekening)
 • Een fotokopie van uw laatste bankafschrift. Dit zal u toelaten uw bijkomende bronnen van inkomsten te bewijzen
 • Uw laatste drie aanslagbiljetten

In sommige gevallen moet u ook afschriften kunnen verstrekken van lopende leningen en dergelijke.