ING Persoonlijke lening: alles wat u moet weten alvorens te kiezen

De ING Persoonlijke lening heet een ING Comfort lening. Het is een krediet zonder bestemming; dus voor alle doeleinden. Er wordt geen bewijs vereist van het gebruik van de geleende middelen, noch voor de aanvraag van de lening, noch voor de besteding van het geleende kapitaal.

ING

GRATIS: Vergelijk ING leningen met de concurrenten en krijg de beste rentevoet voor uw persoonlijke lening

Hoeveel kost de ING persoonlijke lening? Hoeveel kunt u lenen? Over welke periodes? En komt u wel in aanmerking? Wij vertellen u wat u moet weten over de lening op afbetaling van ING België.

ING Persoonlijke lening, de ING Comfort lening

De ING persoonlijke Lening heet een ING comfort Lening. Het is een krediet zonder gebruiksbewijs. U bent vrij de bestemming er van te kiezen. Er wordt geen bewijs verlangd van het gebruik van de geleende middelen, noch voor de aanvraag van de lening, noch voor de besteding van het geleende kapitaal.

Dit krediet zonder bestemming is dus aangewezen om een debetstand aan te vullen of om uzelf klein pleziertje te gunnen. Het kan worden gebruikt om op vakantie te gaan, een auto of een computer te kopen, renovatiewerkzaamheden aan uw huis te financieren, enz…

Hoe werkt de ING Comfort lening?

De persoonlijke lening van ING België verbindt u tot een minimale terugbetalingsperiode van 6 maanden. De looptijd wordt vastgesteld op basis van het geleende kapitaal en de mogelijke maandelijkse aflossingscapaciteit.

Met deze onbeperkte lening kunt u ten minste 1 300 euro lenen en is er geen maximumbedrag vastgesteld. De rentevoet is vast gedurende de hele looptijd van de lening. Bij de berekening ervan wordt zowel rekening gehouden met het geleende kapitaal als met het gekozen tijdschema.

De eerste aflossingsdatum van de lening wordt vastgesteld op de datum die overeenkomt met de datum waarop de middelen beschikbaar worden gesteld plus één maand, gerekend van de ene kalenderdag op de andere. Deze datum kan worden vervangen door de dag die onmiddellijk daaraan voorafgaat. De aflossingen worden vanaf dat moment maandelijks verricht.

Goed om te weten: ING Bank rekent geen aanvraagkosten voor haar Comfort lening.

Om te weten of dit het soort krediet is dat u nodig hebt, kunt u uw aanvraag voor een lening op afbetaling online simuleren. In enkele muisklikken krijgt u alle nodige informatie en de totale kostprijs van uw ING persoonlijke lening.

ING Simulatie
Simuleer een aanvraag voor een persoonlijke lening op de website van ING

Wat zijn de kosten bij vervroegde terugbetaling van de ING Persoonlijke lening?

De kredietnemer heeft het recht het geleende kapitaal vervroegd terug te betalen, en wel geheel of gedeeltelijk, zodra hij dat wenst. Hij moet de bank gewoon ten minste tien dagen vóór de vervroegde aflossing per aangetekende brief van zijn besluit in kennis stellen.

Daartegenover staat dat vervroegde terugbetaling aanleiding geeft tot herbeleggingsvergoedingen, ten voordele van ING.

Deze vergoeding mag niet meer bedragen dan :

  • 1% van het terugbetaalde kapitaal onder voorbehoud van vervroegde aflossing indien de periode tussen de vervroegde aflossing en de overeengekomen einddatum van het contract meer dan een jaar bedraagt;
  • 0,5% van het terugbetaalde kapitaal onder voorbehoud van vervroegde aflossing indien de voornoemde termijn niet langer is dan één jaar.

Deze herbeleggingsvergoeding mag in geen geval hoger liggen dan de interesten die de kredietnemer zou hebben moeten betalen tijdens de periode tussen de vervroegde terugbetaling en de einddatum van de ING Persoonlijke lening.

Wat zijn de kosten om van dit krediet af te zien?

Het staat de kredietnemer uiteraard vrij om van de ING Persoonlijke Lening af te zien. Deze optie is beschikbaar voor een periode van veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag waarop het contract wordt ondertekend of op de dag waarop de contractvoorwaarden met betrekking tot de lening worden ontvangen. Hoewel de kredietnemer geen reden hoeft op te geven, moet hij een specifieke procedure volgen. Zij moeten hun verzoek tot intrekking per aangetekende brief kenbaar maken. Sommige kantoren van ING België aanvaarden zelfs e-mails.

Ten slotte moet de kredietnemer de bank het kapitaal terug betalen, alsmede de rente die op dit kapitaal is opgebouwd vanaf de datum waarop de lening is aangegaan tot de datum waarop het kapitaal is terugbetaald.

Geschil rond een persoonlijke lening: wat te doen?

Hebt u een geschil met de bank over uw ING Persoonlijke lening?

Aarzel niet om uzelf te informeren:

  • Per post: Klachtenmanagement Sint-Michielswarande 60 1040 Brussel
    Per e-mail: klachten@ing.be

Als het geschil blijft bestaan, kunt u contact opnemen met de ombudsdienst voor financiële geschillen; Ombudsfin, via de volgende link: https://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/ 

De tabel met rentevoeten van de ING lening op afbetaling

Bedrag/Looptijd12
maanden
24
maanden
36
maanden
48
maanden
60
maanden
72
maanden
84
maanden
96
maanden
108
maanden
120
maanden
€ 250011,99%11,99%--------
€ 500011,99%11,99%11,99%-------
€ 750011,99%11,99%11,99%-------
€ 1000011,99%11,99%11,99%11,99%------
€ 1250011,99%11,99%11,99%11,99%11,99%-----
€ 1500011,99%11,99%11,99%11,99%11,99%-----
€ 1750011,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%---
€ 2000011,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%---
€ 2250011,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%
€ 2500011,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%
€ 2750011,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%
€ 3000011,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%11,99%