Het vinden van het beste tarief voor een persoonlijke lening oftewel het JKP (Jaarlijks Percentage Tarief) is essentieel om te weten of uw lening op afbetaling de moeite waard is of niet. We leggen uit hoe u deze kan opzoeken.

Beste tarieven voor een persoonlijke lening: wat is het JKP?

Het JKP (Jaarlijks Percentage Tarief) is een essentiële indicator waarmee u de verschillende aanbiedingen voor persoonlijke leningen kunt vergelijken. Vaak wordt dit ook de rente of rentevoet genoemd.

De berekening van dit tarief voor persoonlijke leningen is in alle Europese landen identiek. Dit is de formule:

JKP = [(totaal af te lossen bedrag – geleend bedrag )/geleend bedrag] X totaal aantal maandelijkse betalingen

Let op! De JKP verschilt van lening tot lening: de beste rentevoet voor een persoonlijke lening vinden is niet zo eenvoudig. We helpen u graag verder met onze simulatietool.

Beste rentevoet voor een persoonlijke lening: waarom is het belangrijk?

Het belangrijkste element van een offerte voor een krediet is de rentevoet voor een persoonlijke lening.  Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) geeft consumenten meer zichtbaarheid en controle. Dit “transparante en vergelijkbare tarief” helpt hen volgens Wikifin immers persoonlijke leningen te vergelijken en de juiste keuze te maken op basis van hun budget en behoeften. Dankzij het JKP kan een kredietnemer de kosten van elke offerte zien en dus ook vergelijken. 

De kosten voor het aanvragen van een lening verschillen van bank tot bank. Sommige kredietverstrekkers rekenen zulke hoge kosten aan dat zelfs wanneer het reële tarief van de offerte laag is, het uiteindelijke tarief van de persoonlijke lening nadelig is! Het JKP dient als vergelijkingsnorm ten behoeve van de consument, omdat hij/zij dan precies weet hoeveel hij/zij zal moeten terugbetalen. Aarzel dus zeker niet om op basis van de rente de aanbiedingen te vergelijken.

De beste rentevoet

De beste tarieven voor een persoonlijke lening*

*Resultaten verkregen voor een simulatie van een lening van 2500 euro in 24 maanden, gebruik de simulator voor resultaten die aan uw behoeften voldoen

Wat is in het JKP inbegrepen?

De beste rentevoet voor een persoonlijke lening hangt af van het voorgestelde JKP. Uitgedrukt als een jaarlijks percentage van het totale bedrag van de lening, komt het JKP overeen met een rentevoet op jaarbasis. Het omvat de rente (zoals de debetrente), maar ook eventuele administratiekosten. Het omvat derhalve:

  • De debetrentevoet (dit is de “reële” rentevoet die door de kredietgever wordt vastgesteld);
  • De dossierkosten;
  • De beheersvergoedingen;
  • De kosten van verplichte verzekering;
  • De kosten van deskundigheid;
  • Garantievergoedingen;
  • Alle andere verplichte kosten in verband met uw krediet.

ER moet wel gesteld worden dat de kosten van niet-verplichte verzekeringen niet in het JKP zijn begrepen. Er wordt ook geen rekening gehouden met achterstandsrente of kosten voor vervroegde aflossing. Vergeet niet deze verschillende elementen in acht te nemen en dus te vergelijken, evenals de kosten van een verzekering van het uitstaande saldo, om er zeker van te zijn de meest voordelige persoonlijke lening af te sluiten.

Beste rente voor een persoonlijke lening: denk na over het vergelijken

In België worden de kredietkosten die in het kader van consumentenkrediet mogen worden aangerekend, bij wet beperkt. Het jaarlijks kostenpercentage mag het bij wet vastgestelde maximale jaarlijks kostenpercentage (JKP) niet overschrijden. Afhankelijk van het soort krediet en het kredietbedrag gelden verschillende maximumpercentages. De FOD Economie heeft deze bepaald. Met andere woorden, het JKP is begrensd in het geval van leningen op afbetaling.

Bedrag van de leningMaximale rentevoet voor een persoonlijke lening
<1250€17.5%
Tussen 1250€ en 5000€12.5%
>5000€10%

Anderzijds staat het elke kredietorganisatie vrij haar JKP vast te stellen, zolang die niet hoger is dan de wettelijke limiet. Stop dus niet bij de eerste kredietofferte die voorbij komt, maar vergelijk er verschillende alvorens uw lening op afbetaling af te sluiten. Dit is de meest efficiënte manier om de meest voordelige persoonlijke lening te krijgen!

U moet er ook rekening mee houden dat voor kleine leningen (minder dan 1250 euro) vaak een hoge rentevoet voor persoonlijke leningen geldt. De kredietverstrekkers passen daarop rentevoeten toe die in het algemeen gelijk zijn aan de maximaal toegestane rentevoet.

Persoonlijke lening rentevoet en debetrentevoet; de verschillen

De debetrentevoet is een door de bank vastgestelde rentevoet. Het wordt gebruikt om de maandelijkse aflossing voor de gekozen looptijd te berekenen.  Deze rentevoet drukt dus alleen de kosten van de lening uit, met inbegrip van de terugbetaling van het geleende kapitaal en de rente. Daar tegen over staat het JKP, dat  een globaal tarief is. Het omvat de debetrentevoet, maar ook alle kosten die inherent zijn aan de aangegane lening op afbetaling. Het zal u niet verbazen dat de beste rentevoet voor een persoonlijke lening altijd hoger zal zijn dan de leenrentevoet.

Vaste of variabele rentevoet (JKP)?

Bij een variabele JKP schommelen de maandelijkse aflossingen zowel naar boven als naar beneden volgens een contractueel overeengekomen referentie-indicator. Anderzijds blijft het JKP met vaste rentevoet gedurende de hele looptijd van de lening hetzelfde. Dit betekent dat de maandelijkse aflossingen niet veranderen, wat het budget van de kredietnemer veilig stelt. Door de beste rentevoet voor een persoonlijke lening te vinden, kunt u dus gemoedsrust en besparingen combineren.

Waar vind ik het jaarlijks kostenpercentage?

Kredietinstellingen, wie het ook zijn, moeten op hun aanbiedingen op leesbare en begrijpelijke wijze de rentevoet voor persoonlijke leningen vermelden. Ga nooit een lening aan als het JKP niet wordt vermeld, noch bij een makelaar, noch bij een bank.

De rentevoet van de persoonlijke lening staat niet in mijn contract: wat kan ik doen?

Dit is een fout van de kredietverlenende instelling!

In geval van een conflict, als er geen minnelijke schikking tot stand komt, zijn dit de instanties waartoe u zich kunt wenden:

  • Als uw geldschieter een bank is, kunt u de zaak voorleggen aan haar bemiddelaar. De bemiddelingsdienst zal uw verzoek analyseren en antwoord geven;
  • U kan u ook wenden tot de ombudsman voor financiële diensten, Ombudsfin. Dit is een gekwalificeerde instantie voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen in financiële zaken.
  • U kunt de zaak ook voorleggen aan uw plaatselijke vrederechter door een brief te sturen.