Persoonlijke Beobank: alle informatie

Zoals bij alle leningen kent u van bij het begin de terugbetalingstermijn, die afhangt van het bedrag van de lening, en de aflossingstermijnen van de persoonlijke lening van Beobank gedurende het gehele contract. 

De bank verstrekt u bij de ondertekening van het contract een aflossingstabel: dit is een hulpmiddel om de evolutie van het uitstaande saldo van uw lening te volgen.

Beobank

GRATIS: Vergelijk Beobank krediet met de concurrenten en vind de beste persoonlijke lening

Beobank is één van de vele organisaties die een lening op afbetaling in België aanbieden. Is de persoonlijke lening van Beobank voordelig? We zullen het u in detail uitleggen.

Wat is een persoonlijke lening?

Laten we eerst eens kijken wat een persoonlijke lening, ook wel lening op afbetaling genoemd, is. Het is een krediet zonder bestemming, m.a.w. voor alle doeleinden. Het geleende bedrag is niet bestemd voor een specifiek gebruik of een specifieke aankoop. De persoonlijke lening van Beobank kan bijvoorbeeld dienen voor de financiering van één of meerdere privéprojecten, zoals de renovatie van uw woning, de aankoop van een elektrisch huishoudapparaat of een reis.

Persoonlijke lening Beobank: de voor- en nadelen

In het algemeen wordt er zeer snel gereageerd op een aanvraag voor een persoonlijke lening. Meestal krijgt de kredietnemer binnen een dag een principieel antwoord. De behandeling van sommige aanvragen neemt meer tijd in beslag: dit zijn vaak gevallen waarin de financiële situatie van de kredietnemer te fragiel blijkt. Beobank verbindt zich er ook toe de geleende middelen snel uit te betalen zodra de aanvraag tot lenen is goedgekeurd. Het geleende bedrag kan rechtstreeks op de bankrekening van de kredietnemer worden gestort, tenzij de kredietnemer de voorkeur geeft aan een gewaarborgde bankcheque.

Niet iedereen kan echter een persoonlijke lening bij Beobank afsluiten. Hoewel het niet verplicht is om klant van de bank te zijn, is het wel noodzakelijk om voldoende financiële garanties te bieden. Een verhouding van 33% van de schuld tot het netto jaarlijks inkomen is vereist om een persoonlijke lening te verkrijgen. Zo zorgt de bank ervoor dat de lener altijd zijn maandelijkse aflossingskosten kan dragen. In tegenstelling tot een standaard lening kan de bank immers geen beslag leggen op het aangekochte onroerend goed indien de lener, om de een of andere reden, zijn tijdschema niet nakomt.

Let op: aangezien de persoonlijke lening juridisch niet gekoppeld is aan het project dat ermee wordt gefinancierd, moet u uw aflossingen blijven voldoen, zelfs als het project wordt geannuleerd.

Hoe werkt de lening op afbetaling van Beobank?

Zoals bij alle persoonlijke leningen kent u van bij het begin de terugbetalingstermijn, die afhangt van het bedrag van de lening, en de aflossingstermijnen van de persoonlijke lening van Beobank gedurende het hele contract. De bank stelt u bij de ondertekening van het contract een aflossingstabel ter beschikking: dit is een hulpmiddel om de evolutie van het openstaande saldo van uw krediet te volgen.

De wet heeft maximale aflossingstermijnen vastgesteld voor leningen op afbetaling en de maximale JKP’s die daarop kunnen worden toegepast. Anderzijds staat het elke bank vrij haar eigen krediettermijnen en JKP vast te stellen, zolang deze binnen de door de wetgever opgelegde maxima blijven.

Let op: u denkt dat u te maken hebt met een frauduleuze kredietaanbieding? Raadpleeg dan de publicaties van de FOD Economie.

BeoBank Simulatie
Simuleer een lening van €5000 met de persoonlijke lening Beobank Confort Plus

De werkelijke kost van een Beobank persoonlijk lening

U hebt de keuze tussen twee soorten persoonlijke lening van Beobank: de comfort plus lening en de lening op afbetaling.

Comfort Plus Lening

Hiermee kunt u van 1250 tot maximaal 7500 euro lenen. De maximale wettelijke aflossingsperiode hangt af van het geleende bedrag, maar kan nooit minder dan 12 maanden en nooit meer dan 42 maanden bedragen. Het heeft een JKP (jaarlijks kostenpercentage) van 4,85%.

Voor een lening van 3.000 euro, bijvoorbeeld, kunt u kiezen tussen 4 aflossingstermijnen

  • 12 maandelijkse termijnen van €256,47
  • 18 maandelijkse termijnen van €172,99
  • 24 maandelijkse termijnen van €131,27
  • 30 maandelijkse termijnen van €106,24

Beobank Comfort Plus leningstarieven per looptijd en bedrag

Bedrag/Looptijd12
maanden
24
maanden
36
maanden
48
maanden
60
maanden
72
maanden
84
maanden
€ 250013,00%13,00%-----
€ 500013,00%13,00%13,00%----
€ 750013,00%13,00%13,00%----
€ 1000013,00%13,00%13,00%13,00%---
€ 1250013,00%13,00%13,00%13,00%13,00%--
€ 1500013,00%13,00%13,00%13,00%13,00%--
€ 1750013,00%13,00%13,00%13,00%13,00%13,00%13,00%
€ 2000013,00%13,00%13,00%13,00%13,00%13,00%13,00%
€ 2250013,00%13,00%13,00%13,00%13,00%13,00%13,00%
€ 2500013,00%13,00%13,00%13,00%13,00%13,00%13,00%
€ 2750013,00%13,00%13,00%13,00%13,00%13,00%13,00%
€ 3000013,00%13,00%13,00%13,00%13,00%13,00%13,00%

Beobank lening op afbetaling

Dit is de persoonlijke lening van Beobank die u kunt afsluiten als u tot 75.000 euro wilt lenen. Het minimumbedrag om te lenen is 2.500 euro. Van 2.500 tot 5.000 euro is het JKP 12,5%. Vanaf een lening van 5001 euro tot 75.000 euro, bedraagt het JKP 10%. De aflossingsperiode begint bij 24 maandelijkse termijnen en kan oplopen tot 84 maandelijkse termijnen.

Voor een lening van 10.000 euro, bijvoorbeeld, kunt u kiezen tussen 5 aflossingstermijnen:

  • 24 maandelijkse termijnen van € 459,46
  • 30 maandelijkse termijnen van 376,11 euro
  • 36 maandelijkse termijnen van €320,65
  • 42 maandelijkse termijnen van € 281,12
  • 48 maandelijkse termijnen van € 251,56

Tarieven van de lening op afbetaling van Beobank per looptijd en bedrag.

Bedrag/Looptijd12
maanden
24
maanden
36
maanden
48
maanden
€ 25005,90%5,90%--
€ 50005,90%5,90%7,90%-
€ 75005,90%5,90%8,90%-

Overweeg het gebruik van een kredietvergelijker om uit te zoeken welke persoonlijke lening van Beobank het voordeligst is op de markt!