Persoonlijke lening Belfius: Alle info

Het minimumbedrag voor een Belfius lening op afbetaling is 1.250 euro. Met deze persoonlijke lening kan u tot 20.000 euro of meer lenen. Maar vergeet niet dat het bedrag dat u kan lenen afhangt van uw vermogen om terug te betalen.

Belfius

GRATIS: Vergelijk Belfius met de concurrenten en ontdek de beste persoonlijke lening

Persoonlijke lening Belfius : welke bedragen kan u lenen?

Alles wat u moet weten wordt van tevoren bekend gemaakt: de rentevoet, het jaarlijks kostenpercentage (JKP), dat 6,89% bedraagt, het maandelijks af te lossen bedrag en de looptijd van de lening. Tijdens de hele looptijd van de lening betaalt u elke maand hetzelfde bedrag terug, maar de respectieve aandelen van kapitaalaflossing en rente variëren. In het begin is het aandeel van de kapitaalaflossing laag en het renteaandeel hoog. Naarmate u uw lening terugbetaalt, wordt deze verhouding omgekeerd.

Wat zijn de aflossingsvoorwaarden?

Vastgesteld door middel van koninklijk besluit, hangt de maximale terugbetalingstermijn af van het geleende bedrag.

Geleend bedragAantal aflossingen
1.250 – 2.50024
2.500,01 – 3.70030
3.700,01 – 5.60036
5.600,01 – 7.50042
7.500,01 – 10.00048
10.000,01 – 15.00060
15.000,01 – 20.00084
20.000,01 – onbeperkt120

Om meer te weten te komen over hoe het no-account krediet werkt, kunt u contact opnemen met UPC.

Kan ik een persoonlijke lening bij Belfius herroepen of ontbinden?

De kredietnemer kan zijn Belfius persoonlijke lening binnen de 14 kalenderdagen opzeggen. Deze termijn gaat in op de dag waarop de kredietovereenkomst wordt gesloten. Zij kan ook ingaan op de dag waarop de consument de contractuele bepalingen en de kredietovereenkomst ontvangt. Deze datum moet echter later vallen dan de datum van sluiting van de kredietovereenkomst.  Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de kennisgeving vóór het verstrijken van de termijn is toegezonden.

De kredietnemer hoeft geen reden op te geven om het contract te laten ontbinden. Hij zal een aangetekende brief moeten sturen naar het hoofdkantoor van Belfius Bank. De kredietnemer moet ook het volledige bedrag van het opgenomen kapitaal terugbetalen. Hij moet ook de rente betalen die verschuldigd is voor de periode tijdens welke het krediet werd opgenomen, berekend volgens de volgende formule: uitstaand saldo in kapitaal [(1+ jaarlijkse debetrentevoet)(x/365) -1]. “x” is het aantal dagen gedurende welke het uitstaande saldo ongewijzigd blijft.

Hoe regel je een vervroegde aflossing?

De kredietnemer kan zijn Belfius persoonlijke lening op elk moment geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen. De kredietnemer moet de bank ten minste tien dagen vóór de terugbetaling per aangetekende brief op de hoogte brengen.

De bank kan wel een vervangingsvergoeding eisen.

Indien de periode tussen de vervroegde aflossing en de overeengekomen einddatum van het contract langer is dan één jaar, mag deze vergoeding niet meer bedragen dan 1% van het deel van het afgeloste kapitaal dat vervroegd wordt afgelost.

Indien de periode niet langer is dan één jaar, mag de vergoeding niet meer bedragen dan 0,5% van het afgeloste kapitaal onder voorbehoud van vervroegde aflossing.

Wie kan een persoonlijke lening bij Belfius afsluiten?

Elke aanvraag voor een lening op afbetaling zal in overweging worden genomen. Er moet echter aan verschillende criteria worden voldaan om voor een lening in aanmerking te komen. U moet niet alleen meerderjarig zijn en in België wonen, maar u moet ook garanderen dat u in staat bent om het geleende bedrag terug te betalen. Naargelang van uw situatie kan Belfius Bank bepaalde bijkomende waarborgen vragen: overdracht van vergoeding, inpandgeving van effecten, tegoeden op spaarrekeningen of termijnrekeningen, waarborg, enz.

Belfius Bank, wat moet u nog weten…

De bankverzekeraar Belfius Bank behoort tot de grootste Belgische banken, naast BNP Paribas Fortis, ING en KBC. Dexia Bank werd in 1996 opgericht onder de naam Dexia Bank en had tot taak lokale overheden te financieren. In oktober 2011 werd het voor vier miljard euro overgenomen door de Belgische staat en werd het Belfius: Bel voor België, Fi voor financiën en Us voor wij.

Belfius is nu een leider in de openbare elektriciteitssector en op het gebied van organisatie buiten de marktsector en heeft iets meer dan 3,5 miljoen particulieren en meer dan 200.000 vrije beroepen en zelfstandigen als klant.

Deze bank biedt ondere andere aan:

  • Betaalkaarten;
  • Consumentenleningen;
  • Zichtrekeningen;
  • Hypothecaire leningen;
  • Verzekeringen.

Naast deze traditionele diensten biedt zij beleggingsfondsen aan en heeft zij een adviesdienst ontwikkeld om haar klanten bij te staan bij de uitvoering van hun projecten.

De rentevoeten van de Belfius persoonlijke lening in functie van de geleende bedragen en looptijden

Bedrag/Looptijd12
maanden
24
maanden
36
maanden
48
maanden
60
maanden
72
maanden
84
maanden
96
maanden
108
maanden
120
maanden
€ 25009,99%9,99%--------
€ 5000----------
€ 75009,99%9,99%9,99%-------
€ 100009,99%9,99%9,99%9,99%------
€ 125009,99%9,99%9,99%9,99%9,99%-----
€ 150009,99%9,99%9,99%9,99%9,99%-----
€ 175009,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%---
€ 200009,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%---
€ 225009,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%
€ 250009,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%
€ 275009,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%
€ 300009,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%9,99%