Hoe gemakkelijk en veilig is het om online een lening af te sluiten? Vandaag de dag is dat perfect mogelijk. Maar online het juiste krediet kiezen is niet zo eenvoudig, want het aanbod is groot. Hieronder vindt u enkele tips hoe u het beste krediet kan kiezen.

Wat is een online krediet?

De meeste banken en kredietverstrekkers zijn begonnen met het aanbieden van leningen via internet. Echter is niet elk voorstel noodzakelijkerwijs een online lening. Een online krediet betekent dat het niet op een “offline” wijze kan worden aangegaan, in een filiaal dus. We denken hier met name aan woningkredieten. Het is mogelijk online vergelijkingen te maken van woningkredieten en kredietverzekeringen. En het is mogelijk om online de verschillende voorstellen te vergelijken. Maar, wanneer u het contract afsluit, zult u echter geen andere keuze hebben dan naar een filiaal te gaan.

Anderzijds zijn er wel veel leningen die 100% online kunnen worden afgesloten.

Welke soorten leningen kunnen online worden afgesloten?

De lening op afbetaling is één van de leningen die gemakkelijk volledig online kunnen worden aangegaan. De reden is eenvoudig: voor dit online krediet is geen bewijs van gebruik van het geleende bedrag vereist, zodat de administratieve last minder doorweegt. De persoonlijke lening verschilt immers van andere kredieten doordat zij niet wordt toegewezen. Dat wil zeggen dat het kan worden gebruikt voor de financiering van elk soort project, zoals de aankoop van een voertuig, een computer of een huishoudelijk apparaat. Het krediet kan ook worden gebruikt om werkzaamheden in uw huis uit te voeren of om op reis te gaan. Bovendien spelen de meeste kredietverstrekkers ook in op de snelheid die het internet mogelijk maakt.

Een snel krediet is dus online mogelijk, met een snelle reactie en een vrijgave van de middelen binnen 24 tot 48 uur. Dit is dus een goed antwoord op dringende cashflowbehoeften om onverwachte uitgaven te dekken.

Hoe vraag ik een online krediet aan?

Alvorens te beslissen over een bepaalde online lening, raden wij u aan de verschillende aanbiedingen te vergelijken. Hoe kan u dit doen? Simpelweg door een persoonlijke lening simulator te gebruiken.  Voer het soort online lening in dat u wilt, het bedrag dat u wenst en de aflossingsperiode die u verkiest, en u zult de verschillende aanbiedingen te voorschijn zien komen. Het enige wat u nog moet doen is kiezen!

Goed om weten: pas op voor “uitzonderlijke” leningaanbiedingen en clickbait-simulatiesites. Dit zijn vaak oplichtingen. Hoe dan ook, het is zeker niet bij dit soort simulatoren dat u de voordeligste persoonlijke lening zult vinden.

Hoe een persoonlijke lening vergelijken op het web?

Bij kiezen van een online krediet is de belangrijkste factor om rekening mee te houden het jaarlijks kostenpercentage of JKP. Het is dé referentie-indicator voor een aanbieding van een persoonlijke lening en omvat alle specifieke kenmerken van de lening: de terugbetalingsgraad van het geleende kapitaal, de betaling van de rente, alsmede de kosten van de diverse vergoedingen, zoals bijvoorbeeld de dossierkosten. Wees voorzichtig, het JKP houdt geen rekening met de boetes van vervanging of de kosten van een eventueel verschuldigd verzekeringssaldo. Het wordt berekend volgens een identieke formule voor alle online leningen.

Zoals de BVK, de vereniging die de sector consumentenkrediet vertegenwoordigt, aangeeft: “Dit tarief heeft het voordeel dat het vergelijkbaar is tussen alle financiële instellingen die hetzelfde krediet aanbieden. Het is dus doeltreffend om de reële kosten van verschillende kredieten te vergelijken. Er wordt rekening gehouden met alle voorwaarden van de lening, zodat er geen sprake is van het betalen van extra kosten aan wie dan ook.” Ten slotte moet u weten dat de wet maxima heeft vastgesteld die het JKP niet mag overschrijden.

Online Krediet

Deze plafonds zijn als volgt:

Bedrag van de leningMaximum JKP Persoonlijke Lening
<1250€17.5%
Tussen 1250€ en 5000€12.5%
>5000€10%

Welke documenten heb ik nodig om online krediet aan te vragen?

Zodra u de voor u voordeligste aanbieding voor een persoonlijke lening hebt gevonden, is het tijd om over te gaan tot de fase van de toekenning. U zult waarschijnlijk van tevoren een formulier hebben ingevuld met wat informatie om een principeakkoord te krijgen. Tijdens deze fase zal u worden gevraagd deze informatie te verantwoorden. U moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort), een bewijs van uw adres, uw laatste belastingaangifte en uw laatste loonstrookjes voorleggen. Indien u zelfstandige bent, moet u een kopie van uw laatste aanmaningen meesturen.

Wat zijn de voorwaarden voor de toekenning van een online lening?

Een online lening wordt pas toegekend na verificatie van een aantal gegevens betreffende de aanvrager. Het identiteitsbewijs zal worden gebruikt om aan te tonen dat de kredietnemer ten minste 18 jaar oud is op het ogenblik dat het contract wordt ondertekend. Merk op dat sommige kredietverstrekkers ook een maximumleeftijd opleggen, meestal 75 jaar. Het bewijs van adres zal uw woonplaats aantonen. Om in België een persoonlijke lening af te sluiten, is het immers noodzakelijk dat men in België of Luxemburg gedomicilieerd is. De kredietinstellingen zullen ook nagaan of u niet in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) bent opgenomen. Ten slotte zullen de kredietverstrekkers nagaan of u in staat bent terug te betalen.

Welk inkomen heb ik nodig om een online lening af te sluiten?

De online kredietorganisaties, zoals bijvoorbeeld Cofidis, gaan na of de kredietnemer over voldoende financiële inkomsten beschikt om aan zijn aflossingen te kunnen voldoen. Het zal er ook voor zorgen dat dit inkomen hem in staat stelt fatsoenlijk te leven, zodra de maandelijkse betaling is afgetrokken. Het is dus noodzakelijk te kunnen bewijzen dat men regelmatige en toereikende inkomsten heeft. De kredietverstrekkers stellen over het algemeen een verhouding van 33% van de schuldenlast ten opzichte van het jaarinkomen vast. Maar als het inkomen niet constant is, kan dit percentage worden verlaagd tot 25%!