Een lening verkrijgen met een slecht kredietverleden

De registratie vloeit voort uit drie opeenvolgende niet-betalingen aan een Belgische financiële instelling of kredietmaatschappij. Dit betekent dat u uw laatste drie maandelijkse betalingen niet heeft kunnen voldoen. Registratie voorkomt dat u extra leningen aanvraagt voordat uw huidige schulden zijn afgelost. Dit verbod geldt gedurende twaalf maanden na de regularisatie. Dit betekent dat u zelfs na regularisatie pas een lening kunt aanvragen nadat de periode van twaalf maanden is verstreken.

Het verbod kan ook uw rechten beperken om een rekening te openen. Soms krijg je een verbod om een bankkaart te gebruiken. U kunt wel banktransacties uitvoeren aan de kassa. Het doel van het kredietrapport is om overmatige schuldenlast te beperken en niet om de persoon te isoleren.

een lening verkrijgen met een slecht kredietverleden

Bank verboden maar krediet niet verboden

In werkelijkheid is er een verschil tussen beide begrippen. U kunt zich inderdaad altijd wenden tot een gespecialiseerde kredietinstelling, maar de beslissing om u al dan niet een lening toe te kennen is de soevereine beslissing van de bankinstelling. Bovendien zijn er veel organisaties die mensen met een kredietverleden helpen om een oplossing te vinden.

GRATIS: Een vrijblijvende simulatie, laat u informeren, vergelijk!

Doorlopend krediet, de belangrijkste oorzaak van overmatige schuldenlast

Bij een doorlopend krediet krijgt u een doorlopend of permanent krediet dat bij elk gebruik wordt vernieuwd. U hebt een kredietlimiet die u al dan niet kunt gebruiken naargelang uw behoeften. Hoewel dit krediet nuttig is voor dringende behoeften, is het een van de duurste met zeer hoge tarieven. Het kan vooral leiden tot een te grote afhankelijkheid van leningen, met als gevolg een ongecontroleerde overmatige schuldenlast. Het is dus raadzaam bijzonder voorzichtig te zijn met dit type krediet en het gebruik ervan te beperken in functie van uw leencapaciteit. Denk er altijd aan een simulatie uit te voeren voordat u deze consumptieve lening aangaat.

Deze pagina in het Frans: