De lening op afbetaling voor persoonlijke doeleinden: een krediet voor alle projecten

U hebt vaak gehoord over de lening op afbetaling voor alle doeleinden, maar u weet niet hoe die werkt? Wij leggen de kenmerken, de kosten en de keuze ervan uit. Lees er alles over!

Persoonlijke lening voor alle doeleinden

De lening voor alle doeleinden is een type van lening op afbetaling. Het is een lening waarvoor geen bewijs van betaling nodig is. U hoeft geen aankoopfactuur of kostenraming voor te leggen om een lening voor alle doeleinden aan te vragen. De voorwaarden voor de toekenning van dit type persoonlijke lening houden geen verband met het gebruik dat van het geleende bedrag zal worden gemaakt. U hoeft bijgevolg geen aankoopbewijs voor te leggen opdat de bank het geld zou vrijmaken. Zodra de aanvraag voor dit type lening is aanvaard, wordt het geleende kapitaal rechtstreeks op de bankrekening van de kredietnemer gestort.

Waarom hebben we het over een lening voor alle doeleinden?

Deze benaming wordt gebruikt om deze categorie van leningen op afbetaling te onderscheiden van leningen met een vaste bestemming. Beperkte leningen op afbetaling worden alleen verstrekt voor de financiering van een specifieke aankoop of dienst. Deze leningen eisen namelijk de voorlegging van een factuur of een raming, een document waaruit de bestemming van het geleende kapitaal blijkt en waarin het bedrag van het gevraagde bedrag wordt vastgesteld.

Bovendien mag het via een geoormerkte lening geleende geld niet op de rekening van de kredietnemer worden gestort, maar op de rekening van de vakman, in het geval van een bijvoorbeeld een renovatielening, of op de rekening van de autoverdeler, in het geval van bijvoorbeeld een autolening.

Anderzijds is de persoonlijke lening voor alle doeleinden niet gekoppeld aan een specifieke financiering.

Wat kan je financieren met een lening voor alle doeleinden?

Met dit type persoonlijke lening in België kunt u verschillende zaken financieren, zonder dat u de uiteindelijke verwezenlijking van een project hoeft te verantwoorden. Het afsluiten van een globale lening kan dus gebruikt worden om op vakantie te gaan, om uw woonkamer anders in te richten, om een computer te kopen, om een studentenproject te financieren, of om openstaande rekeningen te betalen,… Deze soort lening kan ook in één keer of in meerdere keren gebruikt worden.

Lening op afbetaling voor alle doeleinden

De beste tarieven voor een persoonlijke lening*

*Resultaten verkregen voor een simulatie van een lening van 7500 euro in 36 maanden, gebruik de simulator voor resultaten die aan uw behoeften voldoen

Wat zijn de voorwaarden voor de toekenning van een lening voor alle doeleinden?

Om in aanmerking te komen voor dit type lening in België, moet aan verschillende voorwaarden zijn voldaan. U moet in België of in het Groothertogdom Luxemburg gedomicilieerd zijn. U moet uiteraard ook meerderjarig zijn. Minderjarigen kunnen hiervan geen gebruik maken. U moet zich er ook van bewust zijn dat sommige banken terughoudend zijn om geld te lenen aan aanvragers die ouder zijn dan 75 jaar. Vervolgens, mag u niet geregistreerd staan bij de Nationale Bank van België (NBB) of in schuldbemiddeling zijn. Evenzo mag er geen loonbeslag zijn gelegd en mag u geen geschil hebben met een kredietinstelling of bank.

Ten slotte moet u voldoende bewijs van solvabiliteit overleggen.

Wat zijn de inkomensvereisten voor een lening voor alle doeleinden?

De kredietverstrekkers zijn veeleisend wat de inkomensvoorwaarden van de leners betreft. Deze laatsten moeten bewijzen dat zij een regelmatig inkomen hebben.

Dit inkomen kan afkomstig zijn van een activiteit in loondienst of als zelfstandige, van een pensioen of zelfs van vervangingsuitkeringen (ziekteverzekering, werkloosheid, enz.). Leningen worden gemakkelijker toegekend aan werknemers met langlopende contracten. Zij geven immers een meer geruststellende financiële situatie aan. Sommige kredietinstellingen hebben ook een bepaalde voorkeur wanneer deze inkomsten afkomstig zijn van werkgevers of organisaties die op Belgisch of Luxemburgs grondgebied gevestigd zijn.

Hoeveel moet je verdienen voor een lening alle doeleinden?

Het is inderdaad niet omdat u werk heeft dat u gegarandeerd dit type lening kan verkrijgen!

De banken houden rekening met de terugbetalingscapaciteit van elke kredietnemer. Het is de financiële draagkracht die u moet hebben om de vervaldagen van de lening te kunnen honoreren, zodra het geheel van uw maandelijkse lasten is afgetrokken. De leencapaciteit is een functie van de schuld.

De berekening van het percentage van de schuldenlast is eenvoudig: het volstaat alle maandelijkse uitgaven te delen door de maandelijkse inkomsten en het resultaat te vermenigvuldigen met 100 om het uiteindelijke percentage te verkrijgen. Deze berekening maakt het mogelijk het bedrag te bepalen van de maximale maandelijkse betalingen van het krediet dat een kredietnemer bereid is in zijn dagelijks budget te dragen. Kredietinstellingen zullen alleen een persoonlijke lening verstrekken als deze schuldratio lager is dan of gelijk is aan 33%. Anders is men van oordeel dat het door de lener genomen risico te groot is en dat hij in een situatie van overmatige schuldenlast terecht zou kunnen komen.

Hoeveel kan ik lenen met een lening voor alle doeleinden?

De verschillende leningen op afbetaling stellen over het algemeen een geldbedrag van 2.000 tot 75.000 euro ter beschikking. Sommige leningen voor alle doeleinden kunnen beginnen bij ongeveer 1.000 euro, terwijl andere tot 100.000 euro kunnen bieden. Maar kies geen lening voor alle doeleinden op basis van het bedrag dat u kunt lenen. Vergeet niet dat het geleende kapitaal onvermijdelijk zal worden verhoogd met de rentevoet en diverse kosten. Vergeet niet alle persoonlijke leningen te vergelijken alvorens een contract aan te gaan.

Vergelijk alle persoonlijke leningen om de beste lening voor alle doeleinden te verkrijgen

Deze leningen zijn allemaal leningen met vaste rente of constante rente. Deze leningen worden gekenmerkt door een vaste maandelijkse betaling, die contractueel wordt vastgelegd en wordt overeengekomen bij de ondertekening van de lening. Dit gegeven zal zo blijven tot het einde van de lening voor alle doeleinden.

Een simulatietool van persoonlijke leningen zal rekening houden met het jaarlijks kostenpercentage van elke aanbieding, om de totale kosten van het krediet te meten. Door het JKP te berekenen, biedt de kredietvergelijker u een extra gegeven om de verschillende aanbiedingen te vergelijken en u de voordeligste weer te geven.