Kredietoplossingen in moeilijke situaties

Het voordeel van bankfinanciering is vaak onderworpen aan een strikte voorwaarde van financiële gezondheid. Tijdens het onderzoek van het dossier is de bank of de kredietinstelling verplicht het dossier van de Nationale Bank van België te raadplegen, dat het hoofdarchief vormt van alle betalingsincidenten. Geregistreerd staan op deze kaart betekent een bankverbod. Een bankverbod betekent echter niet dat u geen recht hebt op informatie over de juridische mogelijkheden om uw betalingsachterstand weg te werken en onder het verbod uit te komen.

HERSTRUCTURERING VAN DE BEGROTING DOOR TERUGKOOP VAN KREDIETEN

Als u niet ingeschreven bent bij de Nationale Bank van België, bestaat een kredietterugkoop erin al uw schulden te hergroeperen om ze te laten terugkopen door een bank of een organisatie en tegelijkertijd uw schuldgraad te verlagen. Dankzij een langere looptijd worden uw maandelijkse betalingen namelijk automatisch verlaagd. Als uw schuldquote vóór de terugkoop 30% bedroeg, kan deze na de terugkoop worden teruggebracht tot 25 of zelfs 20%. In sommige gevallen kunt u zelfs een nieuwe lening afsluiten. Kredietopname is een van de oplossingen om een moeilijke financiële situatie te boven te komen, of u nu uw baan bent kwijtgeraakt of een scheiding doormaakt. Het is echter wettelijk verboden om achterstallige leningen te herstructureren met een lening op afbetaling.

Kredietoplossingen in moeilijke situaties

HOE ZIT HET MET DEGENEN DIE IN HET BNB REGISTER STAAN?

Het is duidelijk dat degenen die bij de Nationale Bank van België in het bestand staan, aanzienlijk minder kans op succes hebben. Het dossier duurt twaalf maanden na de terugbetaling van de uitstaande schulden of het krediet. Gedurende deze tijd zal geen enkele organisatie het wagen u nieuwe leningen te verstrekken. Er zijn echter oplossingen voor degenen die erin geslaagd zijn hun leningen terug te betalen en die onroerend goed bezitten waarop nog geen hypotheek rust. Deze hypotheekvorm wordt een “lening voor huiseigenaren” genoemd en kan onder bepaalde voorwaarden een oplossing bieden voor bepaalde betalingsproblemen.

NIETTEMIN, SIMULEREN ALVORENS TE ONDERTEKENEN

Een kredietterugkoop is een riskante operatie en het is echt nodig om te simuleren voordat het nieuwe contract wordt ondertekend. Een terugkoop verbindt u voor een X aantal jaren. U moet zich ervan bewust zijn dat uw schuld na verloop van tijd blijft bestaan. Bovenal moet uw nieuwe verbintenis overeenstemmen met uw terugbetalingscapaciteit. Meer dan de helft van de gevallen van niet-betaling is het gevolg van een gebrek aan waakzaamheid vooraf, dat door een simulatie had kunnen worden vermeden. Het is soms nuttig om te vertrouwen op het gedegen advies van een professional om de juiste beslissingen te nemen. In ieder geval is het nooit verstandig om overhaast te werk te gaan of er blindelings in te duiken. Vraag advies aan onze specialisten voordat u zich inschrijft.


persoonlijke-lening-simulatie.be biedt geen simulatie van dit type krediet aan. Op de website GeldBank.be kunt u informatie krijgen over kredietconsolidatie.