Krediet tussen particulieren

Als alternatief voor een traditionele lening kan krediet tussen particulieren u in staat stellen financiering te verkrijgen zonder via een bankinstelling te moeten gaan. Wat zijn de verschillende soorten krediet tussen particulieren? Hoe formaliseer je zo’n lening? Wat zijn de voordelen? We beantwoorden je in dit artikel!

Krediet tussen particulieren

Hoe werkt peer-to-peer lening? 

Peer-to-peer lening” of “unbanked lening” is een alternatief voor traditionele bankfinanciering waarbij particulieren geld kunnen lenen zonder naar een financiële instelling te gaan. Naast directe leningen tussen vrienden en familie zijn er nu ook online platforms die transacties tussen particulieren vergemakkelijken door als tussenpersoon onder toezicht op te treden. Met dit type financiering kan een persoon een persoonlijk project financieren of een cashflowbehoefte dekken wanneer hij of zij familie of vrienden niet om hulp kan vragen. In feite berust deze optie op kredietnemers die geld nodig hebben en kredietgevers die geld willen verdienen en tegelijkertijd de reële economie willen ondersteunen.

Wat zijn de verschillende soorten peer-to-peer lening? 

Zoals gezegd zijn er twee vormen van peer-to-peer lening: 

 • Krediet van familie of vrienden: deze oplossing is voordelig omdat u zo de soms hoge rentevoeten (JKP) kunt vermijden en kunt profiteren van zeer flexibele leningsvoorwaarden (maandelijkse betalingen, duur van de lening, uitstel van betaling, enz,) 
 • Krediet via een gespecialiseerd platform: de afgelopen jaren zijn er veel crowdfundingplatforms ontstaan. Hun principe is eenvoudig: ze verzamelen geld van kredietverstrekkers en bieden vervolgens krediet aan particulieren. De procedures zijn snel, eenvoudig en gedematerialiseerd en het krediet wordt op een veilige en professionele manier gecontroleerd. Let wel, alvorens dit soort financiering aan te gaan, is het van essentieel belang dat het platform over de vereiste goedkeuringen beschikt. 

Hoe formaliseer je een krediet tussen individuen? 

Hoewel de tussenkomst van een financiële instelling niet verplicht is, is het essentieel om het krediet tussen individuen te formaliseren met een IOU of een leningsovereenkomst. Dit document legt het geleende bedrag en de aflossingsvoorwaarden schriftelijk vast. De volgende informatie moet worden opgenomen 

 • Volledige gegevens van de kredietgever en de kredietnemer,
 • Het bedrag van de lening,
 • De duur van de terugbetaling van de lening,
 • Het bedrag van het jaarlijks terug te betalen kapitaal,
 • De rentevoet (indien van toepassing),
 • Het bedrag van de jaarlijkse rente,
 • De datum waarop het document is opgesteld,
 • De handtekeningen van de kredietgever en de kredietnemer.

Dit document heeft een echte juridische waarde. Zonder dit document en in geval van een geschil zou het krediet immers door de rechter als een schenking kunnen worden beschouwd. 

Er is geen specifieke verbintenisperiode voor een individuele lening, maar het is raadzaam de tijd te nemen om over uw financiële situatie na te denken en deze te evalueren voordat u zich verbindt. Een lening tussen vrienden of familie biedt meer flexibiliteit en eenvoud dan consumptieve bankleningen. Kiest u voor een lening via een crowdfundingplatform, dan zijn de voorwaarden al vastgelegd en is het meestal mogelijk om een bedrag voor een korte periode te lenen, hetzij als consumptief krediet, hetzij als microkrediet.

Wat zijn de voordelen van peer-to-peer lening? 

Er zitten veel voordelen aan peer-to-peer lending: 

 • Een goedkope financieringsoplossing: aangezien peer-to-peer lending geen distributiekosten voor de kredietverstrekker met zich meebrengt, is de rente doorgaans lager of soms zelfs nul.
 • Eenvoudigere leningsvoorwaarden: in het geval van een banklening analyseren kredietinstellingen het terugbetalingsvermogen van de kredietnemer met voorwaarden die vaak veel strenger zijn dan die van een particuliere kredietverstrekker.
 • Flexibiliteit, snelheid en eenvoud: de stappen die nodig zijn om een lening tussen particulieren af te sluiten zijn veel eenvoudiger en sneller dan bij een banklening. 
Deze pagina in het Frans: