Persoonlijke lening in Vlaanderen

Hoe kiest u een persoonlijke lening in Vlaanderen? Met welke criteria moet u rekening houden voor een lening op afbetaling? Welke valkuilen dient u te vermeden?

GRATIS: De simulatie is volledig vrijblijvend.

Informeer dus en vergelijk…

De lening op afbetaling, een oplossing voor al uw plannen

Heeft u een onverwachte uitgave te doen? U hebt achterstallige belastingen maar geen geld om ze te betalen? Zou u graag op reis gaan, maar heeft geen middelen?

Heeft u er dan al aan gedacht een persoonlijke lening in Vlaanderen af te sluiten? Dit kan absoluut een oplossing zijn, voor eender welk project of behoefte u heeft.

De persoonlijke lening geeft u de mogelijkheid te profiteren van een kapitaal van 1000 euro tot 75.000 euro. In tegenstelling tot standaard leningen is dit een lening voor alle doeleinden. Met andere woorden, u leent een bepaald bedrag, maar u hoeft het gebruik ervan niet te verantwoorden tegenover de kredietverlenende instelling. Er is geen bestemming nodig. Bijgevolg hoeft u ook geen facturen of bestekken voor te leggen. Dit verzekert u van een echte flexibiliteit, want zodra de kredietaanvraag is ingewilligd, kunt u over het geleende bedrag beschikken zoals u wenst.

Dit is inderdaad niet het geval voor hypothecaire leningen of autoleningen bijvoorbeeld. In zo’n geval is een schatting of een factuur altijd nodig om de geleende middelen vrij te geven!

Persoonlijke leningen in het Vlaams Gewest, procedures en werking

Zoals alle leningen heeft ook de persoonlijke lening in Vlaanderen een vast JKP (Jaarlijks Kosten Percentage), vaste aflossingen en een vaste looptijd gedurende de hele looptijd van de lening. Al deze voorwaarden zijn contractueel vastgelegd op het moment van ondertekening.

Het voordeel van dit soort krediet is dat u zicht heeft op uw dagelijkse en toekomstige budget. Lekker eenvoudig dus!

De meeste Belgische instellingen hebben een aanbod van leningen op afbetaling ontwikkeld. Om in Vlaanderen, net als elders in het land, een persoonlijke lening te verkrijgen, moet u echter aan bepaalde criteria voldoen. De kredietnemer moet meerderjarig zijn en een Belgische (of Luxemburgse) inwoner zijn. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs en een recent bewijs van adres aan te geven. De kredietnemer mag niet ingeschreven zijn in de Centrale voor Kredieten van de Nationale Bank van België (NBB). Ten slotte moet, om een kredietaanvraag te kunnen aanvaarden, het bewijs worden geleverd van voldoende en regelmatige inkomsten.

Persoonlijke Lening Vlaanderen

De beste aanbiedingen voor persoonlijke leningen in Vlaanderen *

*Vergelijking gemaakt op een lening in Vlaanderen van 2500 € over een periode van 84 maanden.

Persoonlijk lening in Vlaanderen afsluiten? Let op de rentevoeten!

Het JKP is het belangrijkste criterium waarop u uw keuze van de voordeligste persoonlijke lening in het Vlaamse Gewest moet baseren.

Het JKP, uitgedrukt als jaarlijks kosten percentage van het totale bedrag van de lening, is gebaseerd op een enkele formule, waardoor de verschillende persoonlijke leningen in Vlaanderen en België gemakkelijk te vergelijken zijn.

Het omvat dus :

  • De debetrentevoet (dit is de “reële” rentevoet die door de kredietgever wordt vastgesteld)
  • Dossierkosten
  • Beheersvergoedingen
  • De kosten van verplichte verzekering
  • De kosten van expertise
  • Garantievergoedingen
  • Alle andere verplichte kosten in verband met uw krediet

Anderzijds omvat het JKP niet de kosten van boetes in geval van niet-betaling. Ook wordt er geen rekening gehouden met de kosten van vervangingsvergoedingen of van een schuldsaldoverzekering.

“Ten slotte moet u er op letten dat de wet maximumtarieven voor het JKP heeft vastgesteld die de kredietgevers niet mogen overschrijden. Boven deze limieten moge zij dus geen leningen te verstrekken. Het is verboden. Deze rentevoeten worden periodiek herzien naar gelang van de ontwikkeling van de geldmarkt. ” Zoals de Beroepsvereniging van het Krediet opmerkt.

Om er zeker van te zijn dat u de voordeligste persoonlijke lening afsluit, is het sterk aangeraden een simulatie van de persoonlijke lening uit te voeren.

Vergelijk en simuleer uw persoonlijke lening en kies de laagste rentevoet

Persoonlijke leningen in het Vlaanderen kunnen duur zijn. Dit houdt geen verband met Vlaanderen maar veeleer met de lening zelf. Aangezien het gebruik van het geleende bedrag geen bestemming heeft, is er een hogere rentevoet dan andere consumentenkredieten. De kredietverlenende instelling neemt meer risico bij het verstrekken van een dit type lening. Dat is logisch. Het doorlopen van een kredietvergelijker is een snelle en efficiënte manier om de goedkoopste lening te vinden. En wees gerust, het hele proces is uiterst veilig. In enkele muisklikken krijgt u een vergelijking van de verschillende persoonlijke leningen in Vlaanderen die aan uw verwachtingen en uw budget beantwoorden.

Deze pagina in het Frans: