Persoonlijke lening in Brugge afsluiten? Welke stappen te ondernemen?

Het aangaan van een persoonlijke lening in Brugge is gebaseerd op een vereenvoudigd en snel proces. De kredietnemer moet echter wel bepaalde informatie kunnen garanderen.

GRATIS: De simulatie is volledig vrijblijvend.

Informeer dus en vergelijk…

Het verkrijgen van een persoonlijke lening in Brugge is niet zo moeilijk, maar u moet wel weten hoe u dit moet doen en met wie u contact moet opnemen. Volg ons advies en vind de lening die het beste bij u past!

Wie kan een persoonlijke lening in Brugge aangaan?

Het aangaan van een persoonlijke lening in Brugge is gebaseerd op een vereenvoudigd en snel proces. De kredietnemer moet echter bepaalde informatie kunnen voorlegger aan de kredietverstrekker. Allereerst moet hij of zij meerderjarig zijn en een identiteitsbewijs hebben om dat te bewijzen. Het maakt niet uit of het een paspoort of een identiteitskaart is, maar het document moet wel geldig zijn. Ten tweede moet de kredietnemer een Belgische of een Luxemburgse inwoner zijn. Bovendien mag de kredietnemer niet ingeschreven zijn in de Centrale voor Kredieten van de Nationale Bank van België (NBB).

Tenslotte moet de lener zijn solvabiliteit kunnen aantonen. Let op dat dit criterium ook bepalend is voor het bedrag dat u zal kunnen lenen. De banken kennen immers alleen een persoonlijke lening toe als de aanvrager in staat is deze terug te betalen. Om zeker te zijn, baseren zij zich op de volgende formule: de som van de maandelijkse betalingen van alle leningen moet minder zijn dan 1/3 van het maandelijkse inkomen.  Met andere woorden, de totale maandelijks af te lossen schulden mogen niet meer bedragen dan 33% van het beschikbare inkomen.

Hoe wordt de leencapaciteit bepaald? Hoeveel kan ik lenen?

De profielen van de kredietnemers zijn verschillend, maar de banken houden rekening met dezelfde criteria om de leencapaciteit en het schuldenpercentage te bepalen. Zij houden rekening met de beroepssituatie, het bedrag van de inkomsten, de regelmatigheid ervan of niet, het al dan niet bestaan van andere lopende persoonlijke leningen, maar ook met de gezinssituatie (burgerlijke staat, aantal kinderen ten laste, enz…).

Al deze parameters zullen van invloed zijn op uw kans om een persoonlijke lening in Brugge te verkrijgen.

Persoonlijke Lening Brugge

De beste aanbiedingen voor persoonlijke leningen in Brugge *

*Simulatie uitgevoerd op een lening in Brugge van 4500€ over een periode van 36 maanden.

Hoe werkt een persoonlijke lening in Brugge?

Een persoonlijke lening of een lening op afbetaling, is specifiek in die zin dat er geen bewijs van het gebruik van het geleende geld vereist is. De lener is vrij om het geleende bedrag te gebruiken voor wat hij wil, zonder dat hij dat hoeft uit te leggen aan de kredietinstelling of bank. Dit is niet het geval met leningen mét bestemming. Deze worden namelijk toegewezen aan één specifiek project, zoals een autolening of een renovatielening.

Bovendien blijven de aflossingstermijnen vast gedurende de gehele looptijd van de lening. Er is dus geen risico op onaangename verrassingen.

De maandelijkse betalingen, de rentevoet en de looptijd van de lening worden bij de ondertekening vastgelegd en blijven tot het einde dezelfde.  U moet ook weten dat de kredietinstelling, wie het ook is, wettelijk verplicht is een aflossingstabel te verstrekken.

Goed om te weten: Twijfelt u aan de wettigheid van de offerte die u voor u heeft liggen? Opgelet, sommige ongeautoriseerde kredietverstrekkers bieden valse leningen aan zonder bewijs, waarschuwt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Blijf dus alert!

Vergelijk alle kredieten en bespaar geld!

Alvorens een persoonlijke lening in Brugge te ondertekenen, moet u vooral een grondige vergelijking maken van de verschillende voorstellen. Maar al te vaak wenden leners zich enkel tot hun gebruikelijke bank. Ze doen geen moeite om uit te zoeken wat andere kredietinstellingen aanbieden. Met als resultaat dat zij een persoonlijke lening met een ongunstig JKP moeten terug betalen! U heeft geen tijd om de verschillende persoonlijke leningen te vergelijken? Geen probleem, gebruik onze online persoonlijke lening simulator. Het is eenvoudig, snel en gratis!

Waarom wordt mijn persoonlijke lening in Brugge geweigerd?

Heeft u een persoonlijke lening in Brugge aangevraagd en u bent afgewezen?

Er zijn verschillende mogelijke redenen. Hieronder sommen we de gebruikelijke redenen op waarbij een lening op afbetaling kan geweigerd worden:

– Een onvolledig aanvraagdossier;

– Een dossier op de zwarte lijst van de Centrale voor Kredieten van de Nationale Bank wegens één of meer wanbetalingen;

– Onderworpen zijn aan bemiddeling en/of collectieve schuldenregeling;

– Onvoldoende middelen over hebben om van te leven;

– Andere reeds lopende persoonlijke leningen hebben;

– Inkomen naar schatting te laag of niet zeker genoeg;

– Uw project kan niet zomaar met een persoonlijke lening worden gefinancierd: u moet weten dat u bijvoorbeeld de aankoop van een onroerend goed niet met een persoonlijke lening kunt financieren.